Profesjonalne, wysokowydajne osuszacze powietrza,
osuszacze pomieszczeń jak i budynków

Usuwanie wilgoci: kondensacyjny osuszacz powietrza oraz pomieszczeń SAYMON DMCT10
Usuwanie wilgoci: kondensacyjny osuszacz powietrza oraz pomieszczeń SAYMON DMCT10
Usuwanie wilgoci: kondensacyjny osuszacz powietrza oraz pomieszczeń SAYMON DMCT10
Usuwanie wilgoci: kondensacyjny osuszacz powietrza oraz pomieszczeń SAYMON-Kroll TK30-TK60
Usuwanie wilgoci: kondensacyjny osuszacz powietrza oraz pomieszczeń SAYMON-Kroll TE120
Usuwanie wilgoci: kondensacyjny osuszacz powietrza oraz pomieszczeń SAYMON-Kroll TE40

Usuwanie wilgoci: Osuszacze powietrza i pomieszczeń SAYMON typu DMCT o wydajności od 10 do 70 litrów kondensatu na dobę

Osuszacze kondensacyjne SAYMON typu DMCT wyróżniające się cichą pracą stanowią typoszereg czterech kompaktowych i małogabarytowych urządzeń przenośnych lub przewoźnych na kółkach. Przeznaczone są do pracy w warunkach niepodatnych na znaczne wstrząsy i zapylenie w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, bibliotecznych, archiwalnych i innych nieprzemysłowych. Pracują efektywnie i energooszczędnie w trybie automatycznym. Wyposażone są opcjonalnie w higrostat z precyzyjną regulacją płynną lub stopniową co 5%, w wentylator jedno- lub dwustopniowy, w system odszraniania i w zbiornik na kondensat z zabezpieczeniem przed przepełnieniem, a opcjonalnie w przyłącze węża do stałego odprowadzenia kondensatu. Na uwagę zasługuje możliwość korzystania z wentylacji jedno- i dwustopniowej, bowiem w procesie osuszania nie tyle znacząca jest wydajność kondensacyjna, zależna od temperatury i wilgotności względnej powietrza, co wymiana powietrza recyrkulacyjnego poprzez urządzenie. Współczynnik recyrkulacyjny „R”, będący ilorazem kubatury pomieszczenia w stosunku do wydajności wentylatora w czasie jednej godziny, jest ważny dla osiągnięcia zamierzonego efektu osuszania. Optymalny współczynnik „R” wynosi od 0,5 do 1,5. W standardowych warunkach kierując się tym współczynnikiem w prosty sposób można indywidualnie dobrać właściwe urządzenie osuszające i cieszyć się efektem osuszania z zachowaniem wartości wilgotności względnej powietrza optymalnej dla zdrowia i dobrego samopoczucia oraz dla bezpieczeństwa i ochrony urządzeń i pomieszczeń, a tym samym zapobiec skutkom korozji i wilgoci, pleśni, drobnoustrojów i chorób. Warto zapewnić sobie przyjemny klimat pomieszczeń oraz funkcjonalność urządzeń i obiektów budowlanych. Osuszacze marki SAYMON są niezastąpionymi partnerami zarówno w pracy, jak i w domu.